Адвокатське Бюро в Запоріжжі Валерії Скрими / Law Office Valeriya Skryma`s

КОРПОРАТИВНІ СПОРИ

Еще 1 фотография

Адвокатське бюро Валерії Скрими в Запоріжжі надає правову допомогу та здійснює представництво інтересів осіб у корпоративних  спорах.

Корпоративні спори – це справи, що виникають  з корпоративних відносин, в тому числі у між  учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом),  у тому числі учасником, який вибув, пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням  або припиненням діяльності  такої юридичної особи, крім трудових спорів.

 Адвокати нашого бюро мають позитивну практику у справах:

 • про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників товариства, в тому числі про виключення учасника з товариства, перерозподіл часток учасників товариства, про ліквідацію товариства, тощо;
 • визнання недійсними установчих документів;
 • про стягнення вартості частини майна, пропорційній частці у статутному капіталі;
 • про визнання недійсними договорів про відчуження  частки у статутному капіталі;
 • про переведення на учасника прав та обов’язків покупця у зв’язку з порушенням його переважного права на купівлю частки  у статутному капіталі товариства.

Корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Звертайтесь до Адвокатського бюро «Валерії Скрими», і наші адвокати допоможуть  захистити Ваші корпоративні права, шляхом:

 • надання консультацій з корпоративного права;
 • представлення  інтересів на загальних зборах товариства;
 • підготовлення заяв до загальних зборів товариства;
 • підготовлення позовних заяви до  господарського суду;
 • представлять інтереси в  господарському суді та інших органах;
 • замовлять висновки експертизи, в тому числі для  визначення суми, яка має бути  сплачена  учаснику при виході із товариства.

Консультація за тел.: +380(66)369-12-19